One Band, One Sound, One Show

Voorstelling

Wie is de OLVO-Band?
Wat doen ze?

Wie is de OLVO-Band?

Het Koninklijk Jeugdmuziekkorps Onze-Lieve-Vrouwecollege Oostende is een muziekvereniging die voor het ogenblik zo'n 70 leden telt. Haar thuisbasis is het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Oostende: alle muzikanten studeren aan deze secundaire school. Voor die jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar geeft het samen musiceren een extra dimensie aan de periode van hun secundair onderwijs.
Zowel wie al muziek kan lezen als wie dat niet kan, is welkom in de vereniging.

 

De muzikanten zorgen met hun jeugdig enthousiasme voor een zeer aangename sfeer maar het feit dat allen middelbare scholieren zijn, brengt specifieke problemen met zich mee. De meest ervaren muzikanten moeten, wanneer ze 18 zijn, de harmonie verlaten om universiteit of een andere vorm van hoger onderwijs aan te vatten. In september is de groep 'onthoofd' en blazen een aantal zeer jonge leden hun eerste prille noten. Elk schooljaar betekent dan ook een start voor het OLVO-korps. Er wordt bijzonder veel energie besteed aan rekrutering en opleiding. Elke schooldag, tijdens de vrije tijd, tussen de middag en ook na de lessen, kunnen de muzikanten in een eigen muzieklokaal terecht om te repeteren, individueel of in kleine groepjes. Tweemaal in de week is er een grote gezamenlijke repetitie. De nieuwe leden krijgen individueel aangepaste lessen. Alleen dankzij een volgehouden inzet is het mogelijk de kwaliteit van de jeugdharmonie elk jaar weer op hetzelfde peil te brengen.

De leiding van deze omvangrijke organisatie is in handen van een aantal vrijwilligers, die samen een hecht team vormen. De meesten zijn nauw met het College verbonden. Zowel de voorzitter als de dirigent en de tamboer-majoor zijn er leraar. Ieder van hen zet zich in zijn vrije tijd belangeloos voor de muziekvereniging in.
De bedoeling van dit alles is natuurlijk: jonge mensen een kans te geven vreugde te beleven aan de muziek. Maar ook de sociale dimensie wordt niet uit het oog verloren: de jeugdharmonie is op een heel eigen manier een terrein, waarop de leden hun vaardigheid in het omgaan met anderen kunnen uitoefenen.

Hoe zijn we samengesteld?

Kliek en harmonie

Kliek

De kliek is een showband, samengesteld uit trommelaars en klaroen- en jachthoornblazers. Samen brengen ze een spektakel voor oog en oor: spetterende marsmuziek met fijne showfiguren. De kliek telt een dertigtal leden en wordt geleid door een tamboer-majoor, die met spectaculaire bewegingen de aandacht trekt.

Harmonie

De harmonie vormt een compleet orkest met een uitgebreide bezetting aan blazers en slagwerkers, allen samen zo'n vijfendertig muzikanten. Bij elk concert klinkt het enthousiasme van deze jonge muzikanten uit de instrumenten. De harmonie wordt met kundige hand geleid door de dirigent, ondersteund door een muzikaal team. Het repertorium bevat zowel klassieke als moderne, ritmische nummers.

Kliek en harmonie treden als één geheel op in stoeten, bij promenadeconcerten en muziekfestivals. Op een kiosk of een podium, buiten of in een concertzaal, wisselen de twee componenten - kliek en harmonie - elkaar af. Ze brengen, elk met hun eigen karakter, een programma vol variatie, een feest van klank en beweging, dat geen enkele toeschouwer onverschillig laat.

-->