One Band, One Sound, One Show

Organisatie


Het Koninklijk Jeugdmuziekkorps OLVO is een muziekvereniging die voor het ogenblik zo'n 90 leden telt. Haar thuisbasis is het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Oostende: alle muzikanten studeren aan deze secundaire school. Voor die jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar geeft het samen musiceren een extra dimensie aan de periode van hun secundair onderwijs.

Velen hebben een muzikale opleiding genoten in het Oostendse muziekconservatorium. Voor deze jonge mensen biedt de vereniging een unieke kans om op het podium te komen. Anderen worden binnen het muziekkorps zelf in de beginselen van de muziek ingewijd en na een intensieve training in de groep opgenomen.

De muzikanten zorgen met hun jeugdig enthousiasme voor een zeer aangename sfeer maar het feit dat allen middelbare scholieren zijn, brengt specifieke problemen met zich mee. De meest ervaren muzikanten moeten, wanneer ze 18 zijn, de harmonie verlaten om universiteit of een andere vorm van hoger onderwijs aan te vatten. In september is de groep 'onthoofd' en blazen een aantal zeer jonge leden hun eerste prille noten. Elk schooljaar betekent dan ook een start voor het OLVO-korps.

Er wordt bijzonder veel energie besteed aan rekrutering en opleiding. Elke schooldag, tijdens de vrije tijd, tussen de middag en ook na de lessen, kunnen de muzikanten in een eigen muzieklokaal terecht om te repeteren, individueel of in kleine groepjes. Tweemaal in de week is er een grote gezamenlijke repetitie. De nieuwe leden krijgen individueel aangepaste lessen. Alleen dankzij een volgehouden inzet is het mogelijk de kwaliteit van de jeugdharmonie elk jaar weer op hetzelfde peil te brengen.

De leiding van deze omvangrijke organisatie is in handen van een aantal vrijwilligers, die samen een hecht team vormen. De meesten zijn nauw met het Onze-Lieve-Vrouwecollege verbonden. Zowel de voorzitter en bezieler als de dirigent en de tamboer-majoor zijn er leraar. Ieder van hen zet zich in zijn vrije tijd belangeloos voor de muziekvereniging in.

De werking van het jeugdmuziekkorps wordt financieel mogelijk gemaakt door inkomsten uit optredens in binnen- en buitenland. Bovendien organiseert de Vriendenkring elk jaar een groots opgevat avondfeest; in 2004 al voor de 36ste keer. Dit evenement lokt telkens een grote massa vrienden en sympathisanten naar het Casino van Oostende en naar Hangaar nr 1. Het succes van dit feest maakt het mogelijk de uniformen en instrumenten te onderhouden en te vernieuwen wanneer dit nodig blijkt.

De bedoeling van dit alles is natuurlijk: jonge mensen een kans te geven vreugde te beleven aan de muziek. Maar ook de sociale dimensie wordt niet uit het oog verloren: de jeugdharmonie is op een heel eigen manier een terrein, waarop de leden hun vaardigheid in het omgaan met anderen kunnen uitoefenen.