RSS-feed

Historiek

De middelbare school, het Onze-Lieve-Vrouwecollege van Oostende, vierde in het schooljaar 1992-1993 zijn 150-jarig bestaan. Aangezien alle muzikanten leerlingen zijn van deze onderwijsinstelling, is de geschiedenis van het Jeugdmuziekkorps nauw met deze van de school verbonden.

De stichting 'La musique du College' dateert reeds van 1909. Door onder meer twee wereldoorlogen kende de vereniging een bewogen bestaan.

In 1954 kende het muziekkorps een nieuwe start en kwam door de onverdroten inzet van verscheidene personen en onder de leiding van Walter Soete, tot een grote bloei.

Van 1955 tot 1989 was de leiding in handen van Marcel Moerman, een talentrijk musicus, die de 'Fanfare' in alle gelederen uitbouwde en er een prestigieus korps van maakte dat overal in België en ook in het buitenland met groot succes optredens verzorgde.

In 1984 werden meisjes in het College toegelaten. Onmiddellijk traden enkele tot de harmonie toe. Tegenwoordig bestaat ongeveer een derde van het korps uit meisjes en deze moeten zeker niet voor hun mannelijke collega's onderdoen.

In 1989 werd Marcel Moerman als dirigent opgevolgd door zijn zoon Wim.

In 2004 vierde het korps haar gouden jubileum met een groots concert i.s.m. Jo Lemaire. De plechtige eucharistie werd voorgegaan door de bisschop van Brugge, die tevens de nieuwe vlag van het korps heeft gewijd. In aanwezigheid van vele hoogwaardigheidsbekleders zoals de gouverneur van West-Vlaanderen Paul Breyne, Vlaams Parlementslid en schepen Johan Verstreken en burgemeester Jean Vandecasteele, werd na de viering het glas geheven. Vanaf 2004 draagt het korps de titel 'Koninklijk'.

In 2005 gaf Wim Moerman na 15 jaar dirigentschap, het dirigeerstokje door aan Arne Wyntin, muziekleraar aan het O.-L.-Vrouwecollege. In 2012 werd de muzikale leiding dan doorgegeven aan een driekoppig muzikaal team bestaande uit Jørgen Trauwaen, Tanguy Declercq en Bieke Standaert-De Metsenaere. In augustus 2017 nam Virginie Vantyghem deze taak op zich. 

Een kleine schare trouwe medewerkers, leden van het bestuur, staat in voor een puike organisatie en de financiële mogelijkheden. Het Koninklijk Jeugdmuziekkorps van het Onze-Lieve-Vrouwecollege kan daarbij rekenen op de sympathie en de steun van de schooldirectie, het lerarenkorps, het stadsbestuur van Oostende, de ouders en de hele Oostendse regio.